Vastgoed & Promotie

Plan•Alas is een full-service dienstverlener op diverse gebieden, waaronder Vastgoed & Promotie.

Onze werkterreinen zijn voornamelijk internationaal, commercieel, management, export, organisatorisch, ICT en ondernemerschap. Vooral bij dat laatste moet je denken aan het ‘lanceren’ van een ondernemer of start-up. Vooral jonge, innovatieve ondernemingen hebben vaak niet alle kennis, kunde en expertise in huis om alle aspecten van organisaties en bedrijfsvoering zomaar ik te kunnen vullen. Daarom hebben juist zij behoefte aan ondersteuning op dat vlak. Zij willen zich hoofdzakelijk bezig houden met hetgeen hen gedreven heeft om die ondernemer te zijn of die start-up te beginnen. Maar dat alleen is vaak niet voldoende om succesvol te kunnen overleven. Er zijn meerdere expertises voor nodig die je vaak ook niet allemaal in één persoon alleen aantreft. Vandaar ook dat Plan•Alas vaak samenwerkt met de beste professionals in de markt op hun vakgebied. Oftewel het samenbrengen van de besten en de kracht van samenwerken.

Onze hulp kan uiteindelijk bestaan uit datgene wat benodigd is of gedaan moet worden om succesvol te kunnen zijn. En dat zal dan ook georganiseerd en geregeld worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van advies trajecten, management opdrachten, projecten, workshops, coaching en/of training. De behoefte bepaalt uiteindelijk wat de invulling zal zijn. Dit kan echter ook veel breder zijn dan hiervoor opgesomd. Onze rol kan daarbij adviserend zijn, uitvoerend, aansturend of ondersteunend, net wat nodig is in een bepaalde situatie of traject om het doel te behalen of te verwezenlijken. De kracht zit hem daarbij in het sturen en effectueren van de benodigde resultaten die nodig zijn om het einddoel uiteindelijk te bereiken.

 

The Real Estate Sector is a traditional market place with mostly old-fashioned service providers and thinking. The world around us has changed and slowly moved to the new-economy with new beliefs, values and standards. Helping, advising and supporting to turn this market and thinking around and establish a new foundation for success that finally is honest and customer focused. When you are thinking about selling your property we can help you to make your property look best and ready to sell in the best possible way. As soon as possible and for the highest price as possible. We can help you to promote and sell your property and we can advise, coach and support you during that process. Stop hesitating, take your own initiative, you can do this and you can get this done in the most effective, cost efficient and convenient way. Stop wasting your money on traditional companies that just want to publish your property with their name under it and do not activily help and support you to actually sell your property. Choose for the new and much more effective and convenient way.