ICT & Services

Plan•Alas is een full-service dienstverlener op diverse gebieden, waaronder ICT & Services.

Onze werkterreinen zijn voornamelijk internationaal, commercieel, management, export, organisatorisch, ICT en ondernemerschap. Vooral bij dat laatste moet je denken aan het ‘lanceren’ van een ondernemer of start-up. Vooral jonge, innovatieve ondernemingen hebben vaak niet alle kennis, kunde en expertise in huis om alle aspecten van organisaties en bedrijfsvoering zomaar ik te kunnen vullen. Daarom hebben juist zij behoefte aan ondersteuning op dat vlak. Zij willen zich hoofdzakelijk bezig houden met hetgeen hen gedreven heeft om die ondernemer te zijn of die start-up te beginnen. Maar dat alleen is vaak niet voldoende om succesvol te kunnen overleven. Er zijn meerdere expertises voor nodig die je vaak ook niet allemaal in één persoon alleen aantreft. Vandaar ook dat Plan•Alas vaak samenwerkt met de beste professionals in de markt op hun vakgebied. Oftewel het samenbrengen van de besten en de kracht van samenwerken.

Onze hulp kan uiteindelijk bestaan uit datgene wat benodigd is of gedaan moet worden om succesvol te kunnen zijn. En dat zal dan ook georganiseerd en geregeld worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van advies trajecten, management opdrachten, projecten, workshops, coaching en/of training. De behoefte bepaalt uiteindelijk wat de invulling zal zijn. Dit kan echter ook veel breder zijn dan hiervoor opgesomd. Onze rol kan daarbij adviserend zijn, uitvoerend, aansturend of ondersteunend, net wat nodig is in een bepaalde situatie of traject om het doel te behalen of te verwezenlijken. De kracht zit hem daarbij in het sturen en effectueren van de benodigde resultaten die nodig zijn om het einddoel uiteindelijk te bereiken.